Superior Council

Kurt VURAL (6.Dan)
President


Wolfgang LINERT (7.Dan)

Richard KREJCI (7. Dan)

Antonio BARBAS (7.Dan)

Gidon HOVER (7.Dan)

Köksal MUŞ (6.Dan)

 Richard KOVAC (7.Dan)

Tuna GÖZEL (6. Dan)